Tornádo 2015 - závěrečná zpráva + fotogalerie

Na svátek Mikuláše se konal již 5. ročník nepostupové soutěže v mažoretkovém sportu TORNÁDO. I v tento předvánoční termín jsme mohli shlédnout 29 krásných vystoupení, která si děvčata z různých klubů připravila. Soutěžilo se v kategoriích Baton formace, Baton miniformace a Roztleskávačky formace.

V Baton formacích, čili ve formacích s hůlkou, se soutěžilo ve 3 věkových kategoriích, a to do 8 let, od 9 do 11 let a od 12 let. Nejúspěšnějším klubem v Baton formacích byly mažoretky z Hranic (Babypanenky, Minipanenky) a Mažoretkový súbor Ella Raková ze Slovenska.

Následovala kategorie roztleskávaček, kde se ve svižných rytmech a velmi zajímavých sestavách zúčastnily 3 týmy, a to z DDM Třinec a Andrianky Ostrava. Třinec zvítězil jak na 1., tak na 2. místě, Andrianky se pak radovaly z bronzové medaile.

Po vyhlášení výsledků těchto dvou kategorií následovala obědová pauza. Po ní jsme se všichni vrátili zpět do Auly VŠB-TU Ostrava a čekala nás poslední kategorie, a to Miniformace. Dívky v maximálním počtu 7 v jedné formaci bojovaly o umístění na pomyslné bedně. V celkovém žebříčku pak v miniformacích byly nejúspěšnější Dračice z DDM Bystřice.

Celou akci sledovaly zvědavé oči rodičů, co vše se jejich ratolesti naučily a velmi hlasitě svůj tým povzbuzovali. Akce byla úspěšná, zejména také díky sponzorům, kteří přispěli k plynulému chodu celé této události. Jedná se především o městský obvod Ostrava-Jih, Nadaci ČEZ, statutární město Ostrava, OVaK, Špica dárky a Moravskoslezský kraj, ale také o Vysokou školu báňskou, která nám umožnila Tornádo uspořádat v prostorách Auly. Akce však proběhla bez problémů také díky dobrovolníkům z Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, kteří celou tuto akci připravili.

Doufejme, že další Tornádo bude opět tak úspěšné, ne-li ještě úspěšnější.

Tornádo 2015 - fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patička pod spodním menu