Přihlášené týmy 2024

---seznam bude doplňován dle evidovaných přihlášek---

Jedná se pouze o seznam přihlášených, ne o startovní listinu. Seznam není rozdělen do výkonnostních tříd A a B. Seznam již nezohledňuje odhlášení klubů tj. v něm můžou být uvedeny i nestartující kluby.

Přihlášené týmy:

Patička pod spodním menu